Help with Search courses

FastBankers - Huấn luyện cấp tốc

FastBankers là khóa đào tạo cấp tốc ứng viên cho ngành ngân hàng của VietnamBankers. Chương trình dành cho các ứng viên đã qua đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng, tự tin về kiến thức nghiệp vụ của bản thân và có định hướng phát triển sự nghiệp trong ngành Ngân hàng Tài chính.