Help with Search courses

Công Chứng Viên

Chương trình đào tạo “Phương pháp nhận dạng người, chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo” đã được VietnamBankers tổ chức thành công cho rất nhiều cán bộ nhân viên từ Ngân hàng và các Tổ chức tài chính như: VietcomBank, VPBank, MB, BacABank, BVSC, Fecredit , Home credit, SCB, VietcapitalBank, Standard Chartered … cũng như hợp tác cùng Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức cho các tổ chức Hội viên: VietcomBank, BIDV, MB; Techcombank, BAB, MSB, AgriBank, Lienvietpostbank,… VietnamBankers tin tưởng rằng nếu được lựa chọn thực hiện chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo thực hành chuyên sâu do chúng tôi cung cấp đảm bảo sẽ đáp ứng kỳ vọng yêu cầu của các học viên.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

1. Công chứng viên 

2. Nhân viên văn phòng công chứng

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

•Hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay
•Hiểu được kiến thức cơ bản về Chữ ký
•Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và cơ sở nhận biết 
•Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
•Nắm bắt được các mẫu in, phôi in


Phương pháp nhận biết tiền thật- giả(VNĐ,USD,EURO)

Chương trình đào tạo “Phương pháp nhận biết tiền thật giả( VNĐ, USD,EURO)” đã được VietnamBankers tổ chức thành công cho rất nhiều cán bộ nhân viên từ Ngân hàng và các Tổ chức tài chính như: VPBank, MB, BacABank, BVSC, Fecredit , Home credit, SCB, VietcapitalBank, Standard Chartered … cũng như hợp tác cùng Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức cho các tổ chức Hội viên: VietcomBank, BIDV, MB; Techcombank, BAB, MSB, AgriBank, Lienvietpostbank,… VietnamBankers tin tưởng rằng nếu được lựa chọn thực hiện chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo thực hành chuyên sâu do chúng tôi cung cấp đảm bảo sẽ đáp ứng kỳ vọng yêu cầu của khách hàng.New_Phương pháp nhận biết chữ ký hình dấu và tài liệu giả mạo

Chương trình đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo” đã được VietnamBankers tổ chức thành công cho rất nhiều cán bộ nhân viên từ Ngân hàng và các Tổ chức tài chính như: VPBank, MB, BacABank, BVSC, Fecredit , Home credit, SCB, VietcapitalBank, Standard Chartered … cũng như hợp tác cùng Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức cho các tổ chức Hội viên: VietcomBank, BIDV, MB; Techcombank, BAB, MSB, AgriBank, Lienvietpostbank,… VietnamBankers tin tưởng rằng nếu được lựa chọn thực hiện chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo thực hành chuyên sâu do chúng tôi cung cấp đảm bảo sẽ đáp ứng kỳ vọng yêu cầu của VietcomBank - CN Bắc Bình Dương.


MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

•Hiểu được kiến thức cơ bản về Chữ ký
•Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và cơ sở nhận biết
•Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
•Nắm bắt được các mẫu in, phôi in
•Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tuỳ thân
•Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
•Nhận biết các thủ đoạn giả mạo đăng ký xe

Chương trình đào tạo phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo được tổ chức cho Cán bộ nhân viên VietcomBank - Chi nhánh Bắc Bình Dương sau khi tiết hành khảo sát chi tiết

F88 - Phương pháp nhận biết chữ ký hình dấu và tài liệu giả mạo

Chương trình đào tạo thực hành nhận biết về chữ viết, chữ ký, một số thủ đoạn giả mạo và một số lưu ý trong quản lý chữ ký cá nhân. Đông thời, giúp học viên nhận biết phương pháp xác thực tài liệu và xác thực hình dấu bằng phương pháp so sánh, phân biệt được các tài liệu thật – giả từng phần và giả toàn phần.

Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo

Chương trình đào tạo thực hành nhận biết về chữ viết, chữ ký, một số thủ đoạn giả mạo và một số lưu ý trong quản lý chữ ký cá nhân. Đông thời, giúp học viên nhận biết phương pháp xác thực tài liệu và xác thực hình dấu bằng phương pháp so sánh, phân biệt được các tài liệu thật – giả từng phần và giả toàn phần.

Phương pháp bảo an giấy tờ quan trọng của ngân hàng

Chương trình đào tạo giúp các TCTD có các biện pháp tăng cường rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật (đặc biệt là có giải pháp nâng cao công tác bảo mật, chống làm giả văn bản (mẫu giấy có biểu tượng của ngân hàng,chứng chỉ …) quy định về nghiệp vụ kiểm tra, xác minh nhân thân khách hàng, xác minh văn bản, chứng từ do khách hàng  cung cấp.

Phương pháp xác thực khách hàng KYC và eKYC

Chương trình đào tạo “Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh và vân tay ” dành cho đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng/fintech. Chương trình có nội dung và phương pháp đào tạo thực hành chuyên sâu do VietnamBankers cung cấp giúp công tác định danh khách hàng KYC và định danh khách hàng trực tuyến eKYC được chính xác.