Help with Search courses

Banking Career - Sáng tạo để khác biệt

Chương trình đào tạo tuyển dụng giúp ứng viên rút ngắn quy trình và thời gian ứng tuyển ngân hàngỨng viên vào thẳng vòng phỏng vấn trực tiếp tại ngân hàng với lịch phỏng vấn đã được sắp xếp ngay từ khi thông báo tuyển dụng. Quy trình tuyển dụng rõ ràng, minh bạch và bình đẳng. Kết quả phỏng vấn được thông báo nhanh chóng sau 02 ngày làm việc.

Bankvisit - Tham quan ngân hàng

Chương trình thường niên nhằm giúp các bạn sinh viên/ ứng viên được trải nghiệm bước đầu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Bankvisit nhằm mục đích thay đổi tư duy để đào tạo và học tập của sinh viên/ ứng viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Bankvisit giúp cho sinh viên/ ứng viên hiểu rõ văn hóa, cơ cấu tổ chức, vị trí chức danh và thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng, từ đó định hướng được nghề nghiệp, vị trí ứng tuyển và xây dựng được lộ trình nghề nghiệp phù hợp cho mình.