Help with Search courses

Đại học Điện Lực- Thực hành môn học D14TCDN & D14NGANHANG

Chương trình" Thực hành môn học" cho sinh viên khối ngành Tài chính doanh nghiệp và ngân hàng đã được VietnamBankers tổ chức hàng năm cho các bạn sinh viên trường Đại học Điện Lực. Với nội dung đào tạo thực tế và hệ thống Elearning giúp cho sinh viên có thể học mọi lúc mọi nơi.

New_ RedBankers

  • Chương trình RedBankers được xây dựng kết hợp việc học và thực hành,  các bạn sinh viên tiếp thu kiến từ các chuyên gia ngân hàng, kiến thức từ thực tiễn và áp dụng các kiến thức được học vào làm việc thực tế tại ngân hàng. 2 hoạt động này được tiến hành song song, bổ sung cho nhau, tạo thành 1 quá trình thống nhất và hoàn thiện.
  • Từ kiến thức được học, chương trình RedBankers sẽ giúp các sinh viên sẽ áp dụng vào thực tế công việc tại Ngân hàng theo các chức danh được học. Việc tham gia chương trình RedBankers sẽ giúp các bạn sinh viên xây dựng lộ trình học trên giảng đường Đại học phù hợp thực tế đòi hỏi của công việc và hiệu quả hơn với phương pháp học mới.
  • Một ý nghĩa quan trọng nữa mà chỉ có ở chương trình RedBankers là các bạn sinh viên có một việc làm thêm “ Đúng chuyên ngành” để có thêm 1 phần thu nhập trang trải việc học tập và cuộc sống.

RedBankers - Khát vọng tiên phong

Chương trình RedBankers được xây dựng kết hợp việc học và thực hành,  các bạn sinh viên tiếp thu kiến từ các chuyên gia ngân hàng, kiến thức từ thực tiễn và áp dụng các kiến thức được học vào làm việc thực tế tại ngân hàng. 2 hoạt động này được tiến hành song song, bổ sung cho nhau, tạo thành 1 quá trình thống nhất và hoàn thiện.