Chương trình đạo tạo nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp chuyên sâu nhằm giúp học viên trở thành các chuyên gia tài chính, đầu tư và quản trị dự án trong doanh nghiệp .

Help with Search courses

Financial Analysis - Chuyên gia phân tích tài chính

Phân tích tài chính (Financial Analysis) là quá trình đánh giá các doanh nghiệp, dự án, ngân sách và các giao dịch khác liên quan đến tài chính để xác định hiệu suất và tính phù hợp của chúng. Thông thường, nghiệp vụ này được sử dụng để phân tích xem một đơn vị kinh tế có tính ổn định, lưu động, khả năng thanh khoản hoặc đủ sinh lời để đảm bảo đầu tư tiền tệ hay không

Finnancial Specialist - Quản trị tài chính doanh nghiệp

Chương trình đào tạo giúp học viên biết cách tối đa hóa chỉ tiêu lợi nhuận bằng cách kiểm soát tốt dòng tiền, hướng dẫn về các biện pháp huy động vốn hiệu quả đồng thời tối ưu hóa vốn trong việc quản trị doanh nghiệp, cung cấp giải pháp quản trị những rủi ro tài chính từ việc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền, kế hoạch thuế.

Financial Reporting - Đọc hiểu và phân tích BCTC

Chương trình được xây dựng với nội dung đào tạo đề cao tính ứng dụng thực tiễn sẽ giúp cho sinh viên, người mới đi làm có định hướng theo ngành kế toán bổ sung thêm kiến thức; cách thiết lập sổ sách, chứng từ, định khoản, vào sổ và lưu chứng từ, xử lý các tình huống phát sinh thực tế tại các doanh nghiệp và thực hành trên phần mềm kế toán