Help with Search courses

New 1_ ActionBankers

Action Bankers được xây dựng dành cho các bạn sinh viên năm cuối hoặc Fresher tốt nghiệp tại các trường Đại học khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Bảo hiểm, Chứng khoán… có nhu cầu ứng tuyển làm việc tại ngân hàng

Action Bankers( ACT )- Kiến tạo sự nghiệp bền vững

Chương trình Action Bankers được xây dựng bởi chính những chuyên gia và lãnh đạo cấp cao trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Giáo trình đã được kiểm tra và cập nhật liên tục bởi đội ngũ chuyên gia cao cấp chắc chắn cho học viên luôn trang bị đầy đủ kiến ​​thức và kỹ năng làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Hỗ trợ bạn sinh viên các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng… của các trường đại học và cao đẳng, người đã đi làm, Vietnam Bankers triển khai chương trình Action Bankers Giúp bạn ứng dụng thành viên có định hướng hướng nghiệp Ngân hàng, có kinh nghiệm làm Ngân hàng. Action Bankers Mục đích thay đổi tư duy đào tạo và học tập của sinh viên, người đi làm gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Sau khi kết thúc chương trình các bạn ứng cử viên có năng lực tốt, kỹ năng tốt sẽ có cơ hội trở thành những nhân viên ngân hàng trong tương lai.  


ActionBankers- Hỗ trợ tín dụng

Chương trình Action Bankers được xây dựng bởi chính những chuyên gia và lãnh đạo cao cấp trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Giáo trình được kiểm duyệt và cập nhật liên tục bởi đội ngũ chuyên gia cao cấp bảo đảm cho học viên luôn trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng… của các trường đại học và cao đẳng, người đã đi làm, Vietnam Bankers triển khai chương trình Action Bankers nhằm giúp các bạn ứng viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trải nghiệm làm việc Ngân hàng. Action Bankers nhằm mục đích thay đổi tư duy đào tạo và học tập của sinh viên, người đi làm gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Sau khi kết thúc chương trình các bạn ứng viên viên có năng lực tốt, kỹ năng tốt sẽ có cơ hội được trở thành những nhân viên ngân hàng trong tương lai.  ActionBankers - Kiến tạo sự nghiệp bền vững

Action Bankers được xây dựng dành cho các bạn sinh viên năm cuối hoặc Fresher tốt nghiệp tại các trường Đại học khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Bảo hiểm, Chứng khoán… có nhu cầu ứng tuyển làm việc tại ngân hàng