Help with Search courses

TalentBankers - Nhân tài ngân hàng

Talent Bankers là chương trình đào tạo tuyển dụng chuyên biệt được phát triển bởi VietnamBankers  và các Ngân hàng đối tác. Chương trình được xây dựng nhằm mục đích tuyển dụng nhân sư chính thức đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Talent Bankers trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và cam kết lộ trình công danh với chế độ đãi ngộ hấp dẫn cho học viên khi tham gia chương trình.