MentorBankers - Gia sư ngân hàng

Chương trình đào tạo 1 - 1 được VietnamBankers triển khai cho các nhu cầu đào tạo chuyên biệt của học viên. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng sẽ đáp ứng các kỳ vọng đặc biệt của học viên.