Pháp luật ngân hàng

Có rất nhiều quy định đặc thù của pháp luật trong mọi lĩnh vực tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác, nhằm bảo đảm mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.