Phòng chống trộm cướp trong lĩnh vực ngân hàng

Chương trình đào tạo “ Hướng dẫn công tác phòng ngừa và xử lý sự cố khi có cướp/ cướp giật trong hoạt động Ngân Hàng” đã được VietnamBankers tổ chức thành công cho rất nhiều cán bộ nhân viên từ Ngân hàng và các Tổ chức tài chính