Kỹ năng nhận biết tiền USD và tiền EURO

Chương trình đào tạo giúp các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận biết tiền USD và EURO thật, giả, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch tiền mặt, bảo đảm an ninh tiền tệ, tài chính.  Học viện được thực hành nhận biết đặc điểm bảo an và cách kiểm tra, nhận biết USD và EURO.