Traning Needs Survey

Khảo sát nhu cầu đào tạo là bước quan trọng đầu tiên của chương trình đào tạo, nhằm xây dựng được chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tế nhất của học viên. Hãy cùng VietnamBankers tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo. Nội dung khảo sát nhu cầu đào tạo bao gồm Khảo sát mục tiêu tham gia khóa đào tạo và khảo sát mức độ phù hợp với nghề của học viên ở thời điểm hiện tại. Từ đó thiết kế lộ trình đào tạo + thực hành phù hợp với từng học viên, đảm bảo chất lượng học viên khi tốt nghiệp.