Công Chứng Viên

Chương trình đào tạo “Phương pháp nhận dạng người, chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo” đã được VietnamBankers tổ chức thành công cho rất nhiều cán bộ nhân viên từ Ngân hàng và các Tổ chức tài chính như: VietcomBank, VPBank, MB, BacABank, BVSC, Fecredit , Home credit, SCB, VietcapitalBank, Standard Chartered … cũng như hợp tác cùng Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức cho các tổ chức Hội viên: VietcomBank, BIDV, MB; Techcombank, BAB, MSB, AgriBank, Lienvietpostbank,… VietnamBankers tin tưởng rằng nếu được lựa chọn thực hiện chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo thực hành chuyên sâu do chúng tôi cung cấp đảm bảo sẽ đáp ứng kỳ vọng yêu cầu của các học viên.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

1. Công chứng viên 

2. Nhân viên văn phòng công chứng

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

•Hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay
•Hiểu được kiến thức cơ bản về Chữ ký
•Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và cơ sở nhận biết 
•Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
•Nắm bắt được các mẫu in, phôi in