Phương pháp nhận biết Tiền thật - Tiền giả và An toàn kho quỹ_PGBANK Hà Nội Ngày 01-02/04/2023

Chương trình đào tạo “Phương pháp nhận biết Tiền thật - Tiền giả” đã được VietnamBankers tổ chức thành công cho rất nhiều cán bộ nhân viên từ Ngân hàng và các Tổ chức tài chính như: VietcomBank, VPBank, MB, BacABank, BVSC, Fecredit , Home credit, SCB, VietcapitalBank, Standard Chartered … cũng như hợp tác cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức cho các tổ chức Hội thành viên: VietcomBank, BIDV, MB; Techcombank, BAB, MSB, AgriBank, Lienvietpostbank,...