PvcomBank- Phương pháp xác thực hồ sơ tài sản đảm bảo trong hoạt động cho vay

Chương trình đào tạo “Phương pháp xác thực hồ sơ tài sản đảm bảo trong hoạt động cho vay” đã được VietnamBankers tổ chức thành công cho rất nhiều cán bộ nhân viên từ Ngân hàng và các Tổ chức tài chính như: VietcomBank, MB, BacABank, BVSC, Fecredit , Home credit, SCB, VietcapitalBank, Standard Chartered … cũng như hợp tác cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức cho các thành viên tổ chức: VietcomBank, BIDV, MB; Techcombank, BAB, MSB, AgriBank, Lienvietpostbank,...