ExamBankers - Luyện thi ngân hàng

Chương trình đào tạo luyện thi ngân hàng được thiết kế nhằm giúp học viên đinh hướng nghề nghiệp và vị trí ứng tuyển ngân hàng, củng cố kiến thức chuyên ngành Ngân hàng, xây dựng hình ảnh cá nhân và kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp. Từ đó, học viên có thể hoàn thiện kỹ năng viết CV & trả lời phỏng vấn, thực hành hệ thống thi trắc nghiệm và phỏng vấn ngân hàng để tự tin thi tuyển chính thức tại các Ngân hàng.